मोपा प्रकल्प पीडितांचा संताप बाबू आजगांवकरांचा प्रतिकात्मक

कोणत्या नगरपालिकेत किती वॉर्ड आणि एकूण किती उमेदवार? डिचोलीएकूण प्रभाग-14एकूण उमेदवार -68 वाळपईएकूण प्रभाग- -10एकूण उमेदवार -23 पेडणेएकूण प्रभाग- -10एकूण

[index] [4946] [2367] [775] [2647] [6563] [5768] [717] [4059] [4777] [5032]

#